ANIME INFO

Wu Shan Wu Xing (2020): Xichuan Huan Zi Lin

Type: ONA

Plot Summary: Second season of Wu Shan Wu Xing.

Genre: Action,Fantasy,Supernatural

Released: 2023

Status: Ongoing

Other name: Fog Hill of Five Elements, Wu Shan Wu Xing 2nd Season, 雾山五行·犀川幻紫林

Wu Shan Wu Xing (2020): Xichuan Huan Zi Lin

Season