ANIME INFO

Wan Yu Zhi Wang

Type: ONA

Plot Summary:

Genre: Action,Fantasy

Released: 2022

Status: Ongoing

Other name: The King of Ten Thousand Domain, 万域之王

Wan Yu Zhi Wang

Season