ANIME INFO

"Oshi no Ko" 2nd Season

Type: Summer 2024 Anime

Plot Summary: Second season of "Oshi no Ko".

Genre: Drama,Reincarnation,Seinen,Showbiz,Supernatural

Released: 2024

Status: Ongoing

Other name: [Oshi No Ko] Season 2, 【推しの子】第2期

"Oshi no Ko" 2nd Season

Season