ANIME INFO

Jijia Yingxiong: Ji Dou Yongzhe

Type: ONA

Plot Summary:

Genre: Action,Kids,Mecha

Released: 2023

Status: Ongoing

Other name: Hero of Robots, 機甲英雄 機鬥勇者

Jijia Yingxiong: Ji Dou Yongzhe

Season