ANIME INFO

Feng Huo Zhan Ji

Type: ONA

Plot Summary:

Genre: Action,Sci-Fi

Released: 2023

Status: Ongoing

Other name: 风火战纪, War of Wind & Fire

Feng Huo Zhan Ji

Season