ANIME INFO

Chou Futsuu Toshi Kashiwa Densetsu: Kashiwa no Gotouji Yuru Anime

Type: ONA

Plot Summary: Original videos featuring the cast of Chou Futsuu Toshi Kashiwa Densetsu that showcase local businesses in Kashiwa.

Genre: Comedy,Fantasy

Released: 2016

Status: Ongoing

Other name: 【柏のご当地ゆるアニメ】超普通都市カシワ伝説

Chou Futsuu Toshi Kashiwa Densetsu: Kashiwa no Gotouji Yuru Anime

Season